fbpx

Rättslig information

 

1. Presentation av webbplatsen

I enlighet med paragraf 6 i lag nr° 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användare av webbplatsen www.soppec-purespray.com om de olika parternas identitet i samband med dess tillkomst, underhåll och uppdateringar:

Ägare: Technima SAS – 62182038000049 – 5 rue Ampère, NERSAC, FRANKRIKE
Skapare: 
 Agence Banana
Ansvarig för publicering: Mathurin CHOQUET – m.choquet@technima.com
Den som ansvarar för publiceringen är en fysisk eller juridisk person.
Webbadministratör: Mathurin CHOQUET – m.choquet@technima.com
Värd: OVH – 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1
Kredit: PlusCom – Kommunikationsbyrå

 

2. Allmänna användningsvillkor för webbplatsen och de tjänster som erbjuds

Genom att använda webbplatsen www.soppec-purespray.com godkänner du de allmänna användningsvillkoren nedan. Dessa användningsvillkor kan komma att ändras eller kompletteras när som helst, och därför uppmanas användare av webbplatsen www.soppec-purespray.com att läsa dem regelbundet.

Denna webbplats är vanligtvis ständigt tillgänglig för användare. Avbrott för tekniskt underhåll kan ibland beslutas av TECHNIMA-gruppen [GROUP TECHNIMA], som då kommer att bemöda sig om att delge användare datum och tidpunkt för avbrottet.

Webbplatsen www.soppec-purespray.com uppdateras regelbundet av Mathurin CHOQUET. Även de rättsliga meddelandena kan komma att ändras när som helst, och därför är det användarens skyldighet att läsa dessa så ofta som möjligt för att få kunskap om eventuella ändringar.

 

3. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls

Syftet med webbplatsen www.soppec-purespray.com är att ge information om företagets alla verksamheter.

TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] bemödar sig om att den information som ges på webbplatsen www.soppec-purespray.com ska vara så korrekt som möjligt. Men företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella utelämnanden, felaktigheter eller brister i uppdateringen, vare sig dessa beror på företaget eller på utomstående partner som tillhandahåller denna information.

All information på webbplatsen www.soppec-purespray.com ges endast som vägledning och kan komma att ändras. Dessutom är den information som presenteras på webbplatsen www.soppec-purespray.com inte fullständig. Den presenteras med förbehåll för ändringar som kan ha gjorts sedan den publicerades på nätet.

 

4. Avtalsbegränsningar för tekniska data

Webbplatsen använder JavaScript.

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Dessutom måste användaren av webbplatsen lova att använda webbplatsen med hjälp av ny utrustning, som inte innehåller virus och en uppdaterad webbläsare av senaste generationen.

 

5. Immaterialrätt och efterbildning

TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] har immaterialrätt eller rätt att använda allt som finns på webbplatsen, t.ex. text, bilder, grafik, logotyper, ikoner, ljud och programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av webbplatsen, oberoende av vilka medel eller vilken process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från: TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA].

All obehörig användning av webbplatsen eller av något som den innehåller kommer anses utgöra en överträdelse som leder till åtal i enlighet med bestämmelserna i paragraferna L.335-2 och den franska lagen om immaterialrätt (”Code de Propriété Intellectuelle”).

 

6. Ansvarsbegränsningar

TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador på användarens utrustning vid navigering på webbplatsen www.soppec-purespray.com, oavsett om skadan uppstått på grund av användning av utrustning som inte uppfyller specifikationerna i punkt 4 eller på grund av buggar eller inkompatibilitet.

TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] kan inte heller hållas ansvarig för indirekta skador (som till exempel förlust av marknad eller affärstillfälle) till följd av användning av webbplatsen www.soppec-purespray.com.

Vissa interaktiva platser (dialogrutor där man kan ställa frågor) är tillgängliga för användare. TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] förbehåller sig rätten att utan förvarning radera allt innehåll i dessa dialogrutor som strider mot gällande lag i Frankrike, i synnerhet bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall förbehåller sig TECHNIMA-gruppen [GROUPE TECHNIMA] även möjligheten att ifrågasätta användarens civilrättsliga och/eller straffrättsliga ansvar, i synnerhet när det gäller rasistiskt, förolämpande, ärekränkande eller pornografiskt innehåll, oavsett vilket medium som använts (text, foto …).

 

7. Hantering av personuppgifter:

Se vår integritetspolicy.

 

8. Hyperlänktexter och cookies

Se vår cookiepolicy.

 

9. Tillämplig lag och behörig domstol

Alla rättstvister i samband med användning av webbplatsen www.soppec-purespray.com lyder under fransk lag. Behöriga domstolar i Paris har tilldelats exklusiv jurisdiktion.

 

10. Relevanta lagar

Lag nr° 78-17 av den 6 januari 1978, som ändrats genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, datafiler och friheter.

Lag nr° 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

 

11. Vokabulär

Användare: Internetanvändare som ansluter till och använder ovan nämnda webbplats.

Personuppgifter: ”uppgifter som i någon form, direkt eller indirekt, tillåter identifiering av de fysiska personer som avses” (paragraf 4 av lag nr° 78-17 av den 6 januari 1978).