fbpx

SOPPEC PureSPRAYTM

Marknadens snabbaste system

01

SOPPEC PureSPRAYTM

Marknadens snabbaste system

Vad kan du förvänta dig av en golvmarkeringslösning ?

Den ska vara enkel att använda för att dra raka lnjer med en tydlig och slitstark markering som inte blir smutsig. Och det ska förstås gå fort också.

 

SOPPEC PureSPRAY™- systemet garanterar dig allt detta!

SOPPEC PureSPRAYTM Systemet

Systemet består av en unik kombination av färgsammansättning med flera pigment och en lösning med ”aerosol + spraymunstycke + vagn”, vilket garanterar en ren linje utan att några flänsar eller andra funktioner behövs för att hålla linjekvaliteten under kontroll.

SOPPEC PureSPRAY® ger dig en exakt markering utan sidosprayning.

40% snabbare att använda jämfört med närmaste konkurrent
500 Meter på 50 Minuter
30% billigare att använda jämfört med närmaste konkurrent

02

SOPPEC DRIVERTM linjemarkeringsvagn

För att en linjemarkeringsvagn ska kunna dra raka linjer...

Tillverkad i Frankrike

Den helt nya linjemarkeringsvagnen SOPPEC DRIVER™ är tack vare sin stabilitet, enkelhet och unika konstruktion den bästa på marknaden. Den garanterar raka linjer på släta eller strukturerade underlag såväl inomhus som utomhus.

Det är linjemarkeringsvagnen SOPPEC DRIVER™ som ”driver” användaren. Den används exklusivt med SOPPEC TRACING® PRO-aerosolburkar och utnyttjar SOPPEC PureSPRAY™-systemet.

Styramens centrala placering ger hög stabilitet och minimerar risken för att användaren påverkar markeringens rakhet. Hjulens breda slitbana (32mm) och den breda hjulbasen garanterar en rak drivning.

Aerosolburkens placering är mycket intuitiv tack vare den exklusiva munstyckeshållaren för SOPPEC PureSPRAY™. Sprayzonen är skyddad och optimerad så att den sprayade färgen inte blir förstörd. Ett vindskydd (tillval) stärker skyddet ytterligare om väderförhållandena är besvärliga.

 

Tack vare vagnens kompakta format är markeringar möjliga upp till 60 mm framför och 79 mm vid sidan av hinder. Markeringslinjens bredd kan ställas in steglöst på mellan 5 och 12 cm.

 

Du behöver inga verktyg för att göra i ordning vagnen. Ställ bara in dragstången och aerosolhållaren i rätt läge och dra åt de två fästmuttrarna för hand.

Applicateur ruban adhesif de marquage SOPPEC DRIVER

Tejpapplikatormodulen till SOPPEC DRIVER™ är den första i sitt slag på marknaden och ger användaren två snabba och enkla appliceringsfunktioner i en och samma vagn:

 

  • Märkfärg för linjemarkering på parkeringar eller i industriområden såväl utomhus som inomhus.
  • De självhäftande tejperna för märkning av arbetsplatser för ökad säkerhet eller för Visual Management (LEAN) på släta ytor inomhus.

 

  • Med applikatorn för golvmarkeringstejp kan ni dra nytta av SOPPEC DRIVER™-vagnens alla funktioner:
  • Den rätlinjiga drivningen av vagnen som ser till att den självhäftande tejpen appliceras rakt.

  • Den täta monteringen som säkerställer en korrekt styrning och en perfekt vidhäftning av marktejpen.

  • Enhetens smidighet och kompakthet som gör markering möjlig utmed eller framför hinder (väggar, stativfötter med mera).

  • Den enkla inställningen utan verktyg som gör det möjligt att snabbt växla mellan märkfärg och markeringstejp

 

  • När tejpappliceringsmodulen sitter på plats lyfts de två främre hjulen på SOPPEC DRIVER™-vagnen upp och därefter säkras det nödvändiga trycket på den självhäftande tejpen av appliceringsrullen med gummibas.

 

  • De två bakre hjulen ser till att enheten kan köras rakt.
Intuitiv
Rätlinjig markering
3 års garanti
För släta och ojämna underlag
Underhållsfri
Konverterbar

SOPPEC Tracing® PRO-färg

Slistark markering och beständighet mot smuts

03

Tillverkad i Frankrike

Färgen har hög kvalitet och en exceptionell förmåga att inte klibba igen och kan användas för markering både utomhus och inomhus. Den garanterar exakt sprayning och högt flöde över längre avstånd jämfört med konkurrenterna.

Den exklusiva ammansättningen garanterar en slitstark markering med hög kontrast på alla ytor (betong, asfalt, etc.).

Med en enda produkt kan du göra markeringar utomhus och inomhus med utmärkt kvalitet och beständighet mot smuts.

En aerosolburk räcker för att dra en 90 m lång och 75 mm bred linje på slätt underlag (betong) med optimal hastighet.

Ytor efter 11 minuter. Klar för lättare trafik efter 60 minuter och för tyngre trafik efter 24 timmar.

Med klarhet, kontrast och slitsktyrka för industriellt bruk är detta en märkfärg som klarar de allra tuffaste förhållandena (UV-ljus, lösningsmedel, gångtrafik, biltrafik och trucktrafik) såväl inomhus som utomhus.

Sammansättningen är certifierad enligt NSF (förvaring av livsmedel).

Garanterat fri från xylen, klorerade lösningsmedel och aromatiska föreningar.

Det exklusiva och mångsidiga förmonterade spraymunstycket kan användas på linjemarkeringsvagnen SOPPEC DRIVER™ eller för hand för att spraya på schabloner.

Previous slide
Next slide
Klibbar inte igen
Skarpa kanter
Torkar snabbt (11 mintuer)
Täcker en längd på 90m
Mångsidigt förmonterat munstycke

Jämförelse SOPPEC PureSPRAYTM systemet

Med närmaste konkurrent

Egenskaper TRACING®PRO KONKURRENT A KONKURRENT B


Optimal appliceringshastighet

 

 

30"

 

 

50"

 

 

40"


Täckningsförmåga (750ml)

 

 

90m

 

 

74m

 

 

72m


Tidsåtgång för 500 m

 

 

30'

 

 

55'

 

 

43'


Ytor

 

 

11'

 

 

9'

 

 

15'


Klar för lätt trafik

 

 

60'

 

 

50'

 

 


Beständighet mot smuts

 

1:a

 

2:a

 

3:a

Vidhäftning på slätt underlag

Mekanisk ocj kemiks beständighet

 

 

***

 

 

***

 

 

**

Förmonterat universalmunstycke

 

Ja

 

Nej

 

Nej

Kostnad per applicerad

(inklusive rengöring)

 

 

0,2€/m

 

 

0,4€/m

 

 

0,3€/m

Dokumentation

Dokumentation om SOPPEC PureSPRAYTM system

Soppec PureSPRAYTM Flyer

Soppec DRIVERTM Tekniska datablad

Notice Utilisation Soppec DRIVERTM Användarmanual

SOPPEC PureSPRAYTM Video

Tracing® PRO Tekniska datablad

Tracing® PRO Säkerhetsdatablad

Fotogalleri

Har ni frågor ?

Är du intresserad av det här revolutionerande linjemarkeringssystemet och skulle du vilja bli distributör för det?

Vill du veta mer?

Skriv till oss och uppge dina kontaktuppgifter i kontaktformuläret.

Vi hör av oss så snart vi kan.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på några vanliga frågor.

Från början använde Fox Valley – det amerikanska företag som uppfann den första märksprayvagnen – de små boxarna som fanns på den tiden (18 oz/532 ml). Det var ett franskt företag som introducerade den här produkten i Europa. De anpassade standarden till det befintliga europeiska formatet och 500 ml utvecklades sedan i stor omfattning. På 1990-talet introducerade Rocol den praktiska burken på 750 ml. Den här volymen gör att en sprayburk räcker längre vilket sparar tid vid appliceringen. Därför har den blivit den mest lämpade för linjemarkering.

Det finns flera anledningar. Till att börja med uppfattar vissa kunder att 500 ml-burkarna är mer ekonomiska. Det är dock kostnaden per meter som man bör utgå från och inte enhetspriset. Sedan är det kunder som är vana vid att använda de små hylsorna eftersom deras markeringsvagnar bara kan användas med denna volym. Till sist så utförs en hel del färgapplicering med schabloner (till exempel zebramarkeringar och markeringar av lagerområden), och 500 ml-formatet är lättare att hantera vid applicering för hand. Men för att dra linjer är en burk på 750 ml den bästa och mest praktiska lösningen.

Det går inte att garantera exakt hur länge den håller eftersom färgens motståndskraft över tid påverkas av flera parametrar: typen av underlag, användningsområdet (inomhus eller utomhus) och framförallt vilket slags trafik den utsätts för. I en och samma lagerbyggnad kan en markering hålla i flera år i ett område utan trafik men i några månader eller i värst fall bara ett antal veckor i ett mottagningsområde som oavbrutet trafikeras av transportutrustning. På till exempel en bilparkering och i områdena med normal cirkulation i ett lager räcker det oftast att markeringarna förnyas en gång om året. I områden med hög trafik kan de behöva förnyas var sjätte till åttonde månad om inte skyddslack används, vilket ökar markeringens livslängd betydligt. Obs! Tidigare har vi uppgett en förväntad livslängd för markeringen. Från och med nu kommer vi inte längre att använda detta kriterium för att differentiera produkter för markering på mark.

När markeringar måste göras på marken är det oftast i områden som inte kan stängas av någon längre tid (till exempel produktionsområden, lager eller parkeringar). Därför är den hastighet som appliceringen kan utföras i viktig. Men alla produkter på marknaden kan inte appliceras i samma hastighet. De flesta har en flödeshastighet och ett tryck som kräver långsam applicering för att garantera att markeringen täcker tillräckligt. Med optimal appliceringshastighet menas den hastighet som ger bästa kvaliteten/täckningen med produkten i förhållande till tidsåtgången.

Systemet består vanligtvis av en vagn som transporterar sprayburken, en sprayfärg och ett spraysystem. Det är denna helhet som behöver bedömas. Om systemet använder en mycket beständig färg som appliceras väldigt långsamt, spraysystemet garanterar en rak kant men vagnen går inte rakt eller systemet kräver rengöring, så är det ingen bra lösning.

Mer än 95 % av alla linjer som används på företag är raka. Därför är en applicering med garanterat raka linjer av hög kvalitet och effektivitet något som prioriteras.

Själv syftet med att ha markeringslinjer på marken är att de ska synas. I de flesta fall utsätts linjerna för mycket trafik (fordon och gående) som skaver mot ytan på markeringen. Gummit från däcken på palldragare och damm kan samlas och snabbt sudda ut linjen. En bra golvmarkeringsfärg är därför tillräckligt beständig mot mekaniskt slitage (rivning, nötning) men också särskilt beständig mot nedsmutsning. Det är kvaliteten på färgfilmen – eller närmare bestämt hårdheten – som garanterar den här egenskapen.

Linjemarkeringsvagnarna som finns på marknaden har inte genomgått någon större innovation på tio år. Vår forskning har visat att det finns stora möjligheter till både förbättrad kvalitet och hastighet och minskade totalkostnader för golvmarkering med sprayfärg. Du kommer att bli förvånad när du upptäcker hur enkelt Soppec PureSPRAY-systemet™ är att använda och hur mycket tid och pengar du sparar. Men förutom tiden och pengarna du sparar kan du samtidigt garantera att all skyltning uppfyller alla krav tack vare att systemet applicerar både färg och tejp.

Med över 30 år på sprayfärgsmarknaden hade vi erfarenheten och kunskapen för att kunna avgöra vad som behövdes för att snabbt applicera en bra golvmarkeringsfärg. Vi tog varje del för sig och satte sedan ihop dem till ett system. Vår vagn heter Soppec DRIVER™ och kan garantera en rak linje. Den är oerhört stabil och är konstruerad för att inte påverkas av användarens rörelser. Den gör det enkelt att följa en befintlig linje- eller repmarkering och systemet kan göras om till en tejpapplikator. SOPPEC Tracing PRO-färg har en mycket hög täckförmåga och en pigmentdensitet som garanterar en kontrasterande och slitstark markering som är oerhört beständig mot nedsmutsning. Munstyckets och ventilens utformning och den unika gas- och hartsblandningen utgör tillsammans det som producerar den jämna linjen med rak kant utan markeringsdimma. Appliceringshastigheten är 10 m på 30 s eller 60 % snabbare än närmaste konkurrent.

Tracing Pro är försett med ett munstycke som är placerat i sprayburkshållaren på Soppec DRIVER™ och hålls mycket exakt och intuitivt fixerat och orörligt under användning. Tack vare denna hane/hona-koppling styrs munstycket ögonblickligen när handtaget trycks in, och enheten påverkas inte av vibrationer eller andra stötar från vagnen mot marken. Att vi kallar munstycket mångsidigt beror på flera saker: dels för att det kan användas både på Soppec DRIVER™-vagnen och fungerar optimalt att använda för hand när man gör markeringar med schabloner, dels för att det levereras monterat på alla våra sprayfärgburkar. Detta är en unik kombination om man jämför till exempel med Rocols produkter som levereras med två omonterade munstycken eller med Ampères produkter där sprayfärgen inte kan appliceras för hand.

Ja, det stämmer. Soppec DRIVER™-vagnen har konstruerats med en kraftigt skyddad sprayzon som är placerad långt fram i vagnen. Markfrigången är 15 mm och detta bidrar också till skyddet. Soppec DRIVER™ kan användas utan extra skyddskåpa både inomhus och utomhus. Men vid blåsigt väder (mer än 5 m/s) ger kåpan ett extra skydd för markeringsområdet. Detta tillval är tillgängligt från och med juni 2021.

I stället för att erbjuda det här alternativet tyckte vi det var bättre att göra vagnen tillräcklig smal och smidig så att den lätt kommer ända intill väggar och så nära hinder framför (en vägg, gatsten eller liknande) som möjligt. Tack vare detta är det möjligt att markera upp till 60 mm framför och 79 mm vid sidan av hinder och samtidigt garantera en perfekt stabilitet. Som jämförelse har den nya Rocol-vagnen ett avstånd på 95 mm framför och 70 mm vid sidan.

QR-koden ger dig som användare snabb tillgång till monteringsanvisningen och bruksanvisningen. När du skannar QR-koden (oftast med kameran i mobilen) kommer du automatiskt till en video (gif) som visar dig hur du monterar vagnen och använder den (1 – lossa bakre skruven, 2 – positionera dragstången på vagnen och lås den, 3 – skaka sprayburken i en minut, 4 – lossa den främre ringen och sätt in sprayburken vertikalt i stödet, 5 – positionera munstycket i hållaren genom att vrida 90° åt höger och vänster tills du hör ett klick, 6 – dra åt skruvknappen på ringen för att låsa sprayburken, 7 – ställ in bredden för markeringen med hjälp av skalan). Via QR-koden kommer du till webbplatsen www.soppec-purespray.com där du hittar all information du behöver om systemet (vagn och sprayfärg) samt produktblad, broschyrer, meddelanden, videor och 360°-bilder av produkter samt länkar till säkerhetsdatablad, frågor och svar med mera. Webbplatsen är även mobilanpassad, länkar dig vidare till Technimas webbplats och finns på flera olika språk.

Kvaliteten på hjulen som används på linjemarkeringsvagnar varierar. För vår egen vagn Soppec DRIVER™ noterade vi att det som störde stabiliteten mest under markeringsjobbet var personen som utförde det och manövrerade vagnen. Därför har vi gjort en vagn som inte bara är väldigt stabil, går rakt och är fri från monteringsspel utan som också är väldigt lätt att manövrera. Användaren styr bara arbetshastigheten och riktar upp vagnen efter en markör en bit framför markeringsområdet. Det blir mycket enklare att få en rak linje när man går naturligt, tittar framåt och styr hjulens väg framåt utan ansträngning. Rocols vagn rullar inte av sig själv. Du måste skjuta den framför dig och styra riktningen på den. Amperes vagn rullar rakt men kräver ett konstant stöd för att gå framåt.

Med hjälp av skalan kan du ange linjens bredd, vilken avgörs av munstyckets höjd över marken. Ju högre munstycket är, desto bredare blir linjen. Möjlig bredd är från 50 mm till  120 mm. För att justera markeringslinjens bredd ställer du in sprayburkshållarens höjd så att linjen hamnar under den valda bredden vid vagnens överkant. Det är ändå bra att testa på en bit kartong först för att försäkra dig om att resultat blir som förväntat.

Om det blåser när du använder Soppec DRIVER™-vagnen utomhus kan det samlas lite färg under vagnen. Det skapar dock inga problem eftersom sprayområdet ändå hålls rent. Vid behov kan du ta bort färgresterna med en trasa efter användning. Färgen fäster inte särskilt bra på ytan av polyeten.

Chassiet och handtaget på Soppec DRIVER™-vagnen är tillverkade av rotationsgjuten polyeten som är ett återvinningsbart material. Det enda som behöver göras före återvinning är att lossa de sex insatserna och sortera dem som metall. Resterande komponenter är tillverkade av stål. Hjulen är tillverkade av polypropen men har också kullager.

Ja, det är så Soppec DRIVER™-vagnen är konstruerad, som ett mellanting mellan de helt slutna modellerna, till exempel Ampère-vagnen eller Arvoe-vagnen (även känd som den polska vagnen), och de väldigt öppna modellerna, till exempel Rocol-vagnen. Anledningen till att vi valt den här typen av öppning på vår vagn är att vi ville att sprayfärgen skulle nå så nära hinder framför vagnen som möjligt samt att vi föredrog PureSPRAY™-effekten eftersom som den ger så jämna kanter som möjligt i sprayområdet. Detta lämpar sig för linjemarkeringar inomhus, där man inte behöver något skydd under arbetet, och linjemarkering utomhus när det inte blåser. Men om det är blåsigt ute har vi även en avtagbar skyddskåpa som tillval. Skyddskåpan fästs på vagnens framhjul och avskärmar sprayområdet i fronten. Tack vare det kan vi garantera bästa möjliga markering hela vägen!

Vi har medvetet valt att köpa in alla komponenter till Soppec DRIVER™-vagnen i Frankrike och våra samarbetspartner finns inom 300 km från vårt logistikcentrum i Nersac. Det är bara hjulen som kommer från en europeisk leverantör utanför Frankrike. När det gäller färgen tillverkar, formulerar och förpackar vi Soppec PureSPRAY™-sprayfärger i Nouvelle-Aquitaine, där allting en gång började. Närheten till våra leverantörer underlättar för oss när produkten behöver utvecklas eller vi vill introducera nya funktioner för användarna. Det hjälper oss också att minimera miljöpåverkan från vår lösning.

Anledningen till det genomskinliga locket är att det underlättar användningen av produkten. Varje sprayburk förses med en färgad ring som gör att användaren alltid vet vilken kulör som finns i burken. Soppec Tracing Pro-sortimentet finns i sju kulörer som motsvarar identifierade RAL-kulörer.

Det finns två huvudtyper av markeringar. Den ena typen är vägmarkeringar som omfattas av nationella och internationella standarder och bestämmelser. För dessa används maskiner som är anpassade för linjemarkering över långa avstånd med hög beständighet mot specifika förhållanden (trafik, synlighet i mörker, klimat och så vidare). Den andra typen är industriell linjemarkering och uppmärkning av trafikerade områden som inte är vanliga vägar. Det är den här andra typen av linjemarkering som sprayfärgsystemet är avsett för. Sedan är det också skillnad mellan initial linjemarkering och förbättring av befintlig linjemarkering och för detta är antalet löpmeter ett urvalskriterium. Om fler än 200 parkeringsrutor eller över 1500 meter ska markeras är linjemarkeringslösningar som inte är luftbaserade att föredra. Och det är också viktigt när det gäller initial linjemarkering. Under den här gränsen lämpar sig dock Soppec Driver™-vagnar mycket bra, framförallt för att de också gör det möjligt att förbättra befintliga linjemarkeringar.

De som köper Soppec PureSPRAY™-systemet är oftast säkerhetsansvariga eller underhållsansvariga inom privat eller kommunal sektor, servicesteam, fastighetsförvaltare eller liknande. Deras primära syfte med linjemarkering att fullgöra sin skyldighet att förebygga olyckor och säkerställa säkerheten. Beroende på organisationens storlek och typ av verksamhet kan ansvaret delegeras till olika typer av enheter som representerar personalen.

Öva på att gå 10 m med vagnen utan att applicera någon färg och försök hitta rätt tempo för att klara av sträckan på cirka trettio sekunder. Efter en eller två försök bör du hittat rätt tempo. Det är ett ganska högt tempo, men det hjälper dig att utföra arbeta effektivt. För att spärra av en yta under så kort tid som möjligt och få så rak linje som möjligt – låt Soppec DRIVER™ leda dig!

Systemet har kalibrerats för att neutralisera spraydimman utanför den önskade linjebredden. Vid en 75 mm bred linjemarkering på slät yta inomhus sprider sig inte spraydimman mer än 5 mm utanför.

När vi konstruerade Soppec PureSPRAY™-systemet har vi bland annat studerat de befintliga produkterna på marknaden men framförallt försöka sätta oss in i användarens situation. På så sätt har vi kunnat utveckla ett system som har många fördelar för användaren och garanterar en kundupplevelse och en prestanda som är avsevärt mycket bättre än innan. De andra systemen vi jämfört med är de marknadsledande systemen, vilka för närvarande är två kända märken.

Säkerhetsdatabladen finns på webbplatsen för vår Quick FDS-partner. Gå till https://www.quickfds.com/, välj TECHNIMA och språk så visas en lista med dokument. Med det här systemet kan du alltid lita på att du har den senaste versionen av dokumentet.

Golvmarkeringsfärgen Soppec Tracing Pro utvecklades för Soppec PureSPRAY™-systemet. Munstycket som levereras på sprayburken garanterar en unik anpassning med Soppec DRIVER™-vagnen. Det är detta som bidrar till kvaliteten på markeringen eftersom färgflödet är helt kontrollerat och styrt av en mycket stabil och rakt gående vagn på betong eller bitumen. Tracing Pro kan dock även användas på Soppec-vagnar, men munstyckets passform och skötsel är inte optimerad.

Soppec DRIVER™-vagnen har konstruerats för att kunna anpassas och användas för flera typer av golvmarkering. Faktum är att företag och kommuner ofta använder både färgmarkering och tejpmarkering. De kompletterar varandra: färgmarkering ute och tejpmarkering inne, eller färg för permanent markering och tejp för temporär markering, eller Lean Management (5S). Ofta är det samma personer som också utför själva markeringsarbetet. Behovet av fysiskt avstånd och säkerhetsskyltar visar hur viktigt detta är. Alla som använder en Soppec DRIVER™-vagn kommer alltså att kunna göra om den till en tejpapplikator för remsor med 50, 75 eller 100 mm bredd på slät mark. Den här enheten kommer ut på marknaden under andra halvåret 2021. Användarna kan då dra nytta av den mest ekonomiska lösningen i Europa för att utföra uppmärkning och linjemarkering med såväl färg som tejp effektivt och professionellt på sina industrigolv eller allmänna ytor.

Soppec Tracing Pro-färgen finns på 21 språk. Detta gör att våra distributörer och återförsäljare som är verksamma i flera länder eller i hela Europa klarar sig med ett lager.